Domek ogrodowy fundament bez betonu w 3 minuty

Na fundamencie z betonu

File Format: Microsoft WordKtóre z wymienionych kruszyw stosowane jest do wykonywania betonów lekkich? a. Grys. Na rysunku przekroju budynku jedną z ław fundamentowych oznaczono jako poz. 1. 1. 4. b. 20 kg. c. 30 kg. d. 60 kg. 25. Prawidłowa kolejność wykonania tynku. Czas wiązania gipsu bada się za pomocą: a. Aparatu Michaelisa.

Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia-np. Beton b 20. Stosuje się je przy zbrojeniu ław fundamentowych, wieńców, nadproży, podciągów i słupów. Betostat Ekonbet m-1 Zimobet domieszki przyspieszające czas wiązania. Wiązania. Górą ściany fundamentowe zwieńczono wieńcami elbetowymi wylewanymi z. Ławy fundamentowe wylewane z betonu b20 zbrojone stalą a-iii (34gs) i a-0. Unikać pozostawienia otwartego wykopu na dłuszy czas, aby nie dopuścić do.

5 Lip 2010. Na czas budowy zastępuje się je tzw. ławami sznurowymi, umieszczonymi 0. Na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ław fundamentowych? Do betonowania najlepiej użyć betonu towarowego klasy b15 lub b20 dostarczonego bezpośrednio z. w czasie wiązania i twardnienia betonu należy utrzymywać go w. File Format: pdf/Adobe AcrobatŁawy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro z betonu. Wylewki żelbetowe (beton b-20), na deskowaniu traconym mocowanym od spodu płyt panwiowych. 15. 9. Pokrycie dachu. Wilgotności czas wiązania tynku może być wydłużony.

Dom nie jest podpiwniczony, posadowiony na ławach fundamentowych. Czas wiązania wylewki betonowej. Jeżeli użyto betonu b20 na cemencie portlandzkim i. Czas kilka dni ustawianie i 1 zalewanie. Temat: ceny fundamentu. Chodzi mi o samą robociznę. Cena m3 betonu b20 to w mojej okolicy 240zł z dowózką. Bloczki szacuje na okolo 5200zł. Tak poprostu klasc poziomo-bez wiazania ze soba? Po podbiciu" wiszacej" lawy fundamentowej filarem posadowionym na. Zbrojenie ław fundamentowych to szkielet składający się z 4 prętów o. Do budowy ścian fundamentowych lub piwnicznych będą miały cały czas do czynienia z. Najlepszym sposobem murowania tego typu konstrukcji jest wiązanie. Najczęściej są to konstrukcje o szerokości 20– 40 cm wykonane z betonu b15 lub b20. Poziomie ław fundamentowych zlegają piaski gliniaste barwy żółtej w. Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betonu żwirowego klasy b 20 i. Należytą uwagę należy zwrócić na właściwe stemplowanie stropów na czas wiązania betonu. Zabezpiecza przed powstawaniem zarysowań podczas wiązania betonu. Pod płytami dennymi podkłady gr. Dla hali prasy w miejscach lokalizacji ław fundamentowych. Mury fundamentowe przyjęto równie jako wylewane z betonu b20. Mona je. Odwodnienie wykopu na czas budowy za pomocą pompowania ze studzienek. Tytuł: Zbrojenie gotowe, czas zalewać ławy link» Pogoda oczywiście nie dopisała, aczkolwiek do wiązania betonu lekki deszcz nie zaszkodzi. Na ławy poszło 24m³ betonu b-20, wyszło trochę dużo blog budowlany-mojabudowa. Pl. Mam nadzieje, że napis nie osłabi ław fundamentowych blog budowlany-mojabudowa. Pl. Czas wysychania zależy głównie od warunków zewnętrznych. Ubytek objętości przy wiązaniu jest cechą każdej masy kmb; Ze względu na odporność mechaniczną izolację na ławach fundamentowych wykonuje się zwykle z mikrozaprawy. Podłożu z betonu klasy b20 (klasa zalecana, absolutne minimum to b15). Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. Zakres robót obejmuje wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy b20. Jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton. File Format: Microsoft Excel63, 55, b. 03. 02. 00, Betonowanie ław fundamentowych z betonu. 66, 58, b. 03. 02. 00, Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiązania betonu w płytach fundamentowych, mg, 9. 6. 349, 323, b. 03. 02. 00, Czas pracy rusztowań do ścian, mg, 800. 353, 326, b. 03. 02. 00, Betonowanie płyt tarasu zbrojonych z betonu b-20 w. Grubości płyty 25 cm wykonany z betonu klasy b-20/25 zbrojonego stalą 34gs. Jej czas wiązania wynosi około jednej godziny. Cegłami z wiązaniem cegieł nowych ze starymi. Na czas wykonywania robót osłabione miejsca sklepienia podeprzeć stemplami drewnianymi. Gurty oddylatować podłużnie od ław fundamentowych i ścian czołowych. Podlewek-ław betonem b 20. Powierzchnie skorodowaną ubytków betonu należy odkuć i oczyścić.

Pod ściany przyjęto ławyŜ elbetowe, monolityczne i wylewane z betonu b20 ze. Grubość ław fundamentowych przyjęto 40cm zaś dla dolnej płyty poziomej ściany. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z zasadami pospolitego wiązania cegieł z. Technicznymi wykonywania i odbioru pielęgnowany utrzymując na czas jego. Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. Beton b-20 oraz. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych. Jest to rodzaj ław fundamentowych, które stosuje się w domach częściowo pod-piwniczonych lub w tych budowanych. Fundamentowych lub piwnicznych będą miały cały czas do czynienia z wilgocią pochodzącą z gruntu. Typu konstrukcji jest wiązanie pospolite. o szerokości 20– 40 cm wykonane z betonu. b15 lub b20.

Na ławach fundamentowych wykonać izolację poziomą z 2 warstw papy. Betonowych, wykonanych z betonu b-20, na zaprawie cementowej marki. Jest wyŜ sza niŜ 20 °c to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu. Betonowanie ław fundamentowych z betonu b20 obmiarować podając ilość robót w m3. ławy fundamentowe-b 25. · ściany żelbetowe-b 25. · stropy żelbetowe-b 25. Marki„ 35” do betonu klasy wyższej niż b20. · Kruszywo. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60sekund. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. Z falą lustracji i rozliczeń nadszedł czas sądu nad blokowiskami, w których mieszka. Ławy. Wiaduktów folią i ogrzewał je od środka, by beton mógł wiązać. Ustabilizować teren pod płytę fundamentową, która już jest wylewana. Do wykopu wlewamy beton (b20) i wstawiamy. Siatki konstrukcyjnej betonem. Czas na fundamenty w/g projektu domu. z czego aby było najlepiej. w zasadzie nie ma wielkiego wybory. Płyta ma grubość 18-20 cm betonu b20 i jest zbrojona nie. Budynku, ponadto nie zmieni się zły wpływ temperatury ujemnej na proces wiązania betonu. Nie mam ław fundamentowych, tylko płytę fundamentową. Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. Beton b20 oraz zgodnie z normą. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać. Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław fundamentowych. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. Beton b20, pręty ze stali zbrojeniowej a-iii i a-o, materiały do robót izolacyjnych. Betonowanie ław fundamentowych można rozpocząć dopiero po odbiorze. Wiązanie następuje nawet przy odcięciu powietrza. Wykonać do poziomu law fundamentowych. Wewnątrz tarasu zaprojektowana płytę betonową z betonu b20. Czas realizacji inwestycji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Natomiast-czy konieczna jest izolacja pionowa ław fundamentowych lanych. Ławy też oczywiście lane w szalunkach metalowych tylko beton b-20. Beton ma wiazac a nie wysychac, do czego dopusciles. Dowod: " te. Masz czas do wiecora, bo jutro szalunki. No i co zapier. Do 23 od 6 rano. Prawo pracy?

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moŜ e. Beton b20-dla ław fundamentowych. Stal konstrukcyjna-a-ii (18g2), a-o (StOS). ławy fundamentowe. − podłogi na gruncie (chudy beton). Wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy l, 6 mm, miękki. Klocki. w przypadku ścian przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania. Beton konstrukcyjny klasy b 10 i b 20, stal zbrojeniowa klasy a-iii (34gs) Ø

I odbioru ław, stóp i ścian fundamentowych. 1. 2. Zakres stosowania sst. Beton b20. Do wykonania konstrukcji elbetowych mo na stosować mieszankę. Specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. Gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. pn-en 196-6: 1997. . o różnych właściwościach mechanicznych, oparcie fundamentu częściowo na. ławy żelbet. Stosuje się wówczas gdy niezbędna wys. ławy betonowej byłaby zbyt. 5m podpieramy ja w środku rozpięt. Na czas ustawia. Stropu i wiązania zaprawy. Belki strop. Wykonane zwykłego³ b20, betonu pachwinowego³ b20. File Format: pdf/Adobe AcrobatŁawy fundamentowe zaprojektowano z betonu b15, zbrojone stalą a-iii (34gs lub. Belki prefabrykowane układać na poduszce betonowej z betonu b 20 gr. 20 cm. w trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej naleŜ y zapewnić odpowiednią i. Skalę i rodzaje zagroŜ enia oraz miejsce i czas ich wystąpienia: A/ławy fundamentowe-elbetowe z betonu b15 zbrojone stalą a0 i aiii. h/wie a zegarowa-o konstrukcji elbetowej z betonu b20 zbrojone stalą a0 i aiii. w przypadkach wystąpienia ni szej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia nale y przedłu yć do czasu uzyskania przez beton co.

I) wytrzymałość gwarantowana betonu b20 wynosi nie mniej niż 20MPa. Żelbetowe lawy fundamentowe należy wykonywać na wcześniej wykonanej i związanej. Temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy. Zabetonować betonem b-20. Grubość płyty 4-5cm. 4. 5. nadprośa. Nad nowymi otworami w istniejących ścianach zaprojektowano nadproŜ a. środków zabezpieczających na czas wykonywania otworu. Wybijanie otworów. Okopać ściany budynku do poziomu ław fundamentowych. w czasie procesu wiązania i schnięcia chronić. Klasa stali. Klasa betonu. b10, b12, 5. b15, b17, 5 b20. Betonowej nie powinna przekraczać 20 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, szybkość posuwu. Zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Zestawy szalunkowe do wykonania ławy i ściany fundamentowej. Fundamenty w formie ław fundamentowych ceglano-kamiennych (nie odkryto). ♦ Ściany nośne zewnętrzne o grubości. 4) Wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm z betonu b20 na podbudowie z. Czas wiązania rozpoczyna się po 3-8min. Ławy i ściany fundamentowe oraz elementy żelbetowe wykonane z betonu b20. Na czas montażu stropu belki należy podeprzeć minimum jedną podporą (w. Wiązanie. Należy zachować min. Otuliny wynoszące dla zbrojenia głównego 20.

Ławę fundamentową pod budynek należy wykonać z betonu c16/20 (b20) na podkładzie. Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą:

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. a) wykonania ław fundamentowych elbetowych i stóp fundamentowych.

5 Cze 2010. Czas wiązania wylewki betonowej. Jeżeli użyto betonu b20 na cemencie. Ławy fundamentowe betonowe b-20, prostokątne szerokości do 0. Ławy a) Szalowanie ław fundamentowych b) Wykonanie, montaż zbrojenia ław. Szalowanie i wylewanie betonu oraz jego pielęgnacja w czasie wiązania. Czas. Wylane ławy i płyta fundamentowa, beton b-20. Płyta gr. 30cm. Demonta na czas prac i po ich zakończeniu ponowny monta dwóch bilboardów oraz. Wykonanie ław fundamentowych; Ławy elbetowe monolityczne o prostokątnym. 20cm, beton b20), a na niej projektuje się stalową ramę u

Source: http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,6104Watch video "na fundamencie z betonu"

Domek ogrodowy fundament bez betonu w 3 minuty

Beton jest materiałem powstałym ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie. Beton (zwykły) powstaje w wyniku wiązania i stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa to; mieszanina spoiwa (cement), kruszywa, wody i ewentualnych dodatków (powyżej 5% w stosunku do masy spoiwa) i domieszek (poniżej 5% w stosunku do masy spoiwa).

Kruszywa mogą być naturalne: grube (żwir), drobne (piasek o frakcjach do 2 mm) lub sztuczne (np. keramzyt). Dodatki i domieszki poprawiają właściwości mieszanek betonowych i betonów, np. zwiększają urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, wodoszczelność itd.

Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń (receptura betonu), tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej).

Rodzaje betonu

Ze względu na ciężar objętościowy 

beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowane jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego

beton lekki – o ciężarze objętościowym do 2000 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np.bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Ze względu na właściwości 

Source: http://www.kwarcyt.com/szlifowanie-betonu/Rysy i pęknięcia betonowych płyt posadzkowychW większości płyt betonowych pęknięcia nie mają wpływu na użytkowanie i gdybyśmy pozwolili płytom zarysować się dowolnie, lepiej i trwalej mogłyby one funkcjonować.

Płyta betonowa jako podkład betonowy stosowana jest powszechnie w budownictwie. Wobec zwiększonych potrzeb na duże powierzchnie magazynowe i produkcyjne następuje znaczący wzrost specyficznego wykorzystania płyty betonowej jako jednocześnie końcowej powierzchni użytkowej – zatartej mechanicznie i utwardzonej powierzchniowo.

Istotne jest, aby zrozumieć i umieć przewidywać zachowanie płyty betonowej, gdyż każde jej zniszczenie jest odwzorowane i ma wpływ bezpośrednio na powierzchnię posadzki.

Beton jest materiałem trwałym, o dużej wytrzymałości, ale jak każdy materiał ma wady. Jedną z nich jest stosunkowo niewielka, bo ponaddziesięciokrotnie mniejsza niż wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, co w płytach betonowych powoduje zniszczenie konstrukcji w postaci pęknięć i rys. Bezpośrednią przyczyną jest przekroczenie maksymalnych naprężeń w betonie objawiające się przerwaniem ciągłości materiału.

Wbrew powszechnej opinii chcę stwierdzić, że pęknięcia i rysy nie stanowią przyczyny utraty użyteczności płyt betonowych (fot. 1).

Fot. 1 Typowe pęknięcie posadzki

Fot. 2 Wykruszenia przy pęknięciu posadzki

Płyta betonowa jako posadzka jest elementem budynku, w którym ciężko jest zachować 100-procentową skuteczność wykonania bez rys i spękań, głównie ze względu na naturalne cechy płyty betonowej.

Według ACI 302.1 R-04 (Guide for Concrete Floor and Slab Construction):

Nawet przy najwyższej jakości opracowaniu projektowym i właściwym wykonawstwie budowlanym jest nierealistyczne oczekiwać, aby płyta nawierzchni przemysłowej była pozbawiona rys i zjawiska paczenia się krawędzi i naroży.

Dlatego też każdy inwestor winien być świadomy, że zupełnie normalnym zjawiskiem, jakiego należy oczekiwać, będzie pojawienie się pewnej ilości i rys, i spaczeń w każdej posadzce przemysłowej i że takie zjawisko nie świadczy o niedociągnięciach projektu oraz o brakach jakościowych wykonawstwa.

Według Instrukcji VOB/B Związku Inżynierów Niemieckich – B.E.B. Betonböden für Hallenflächen Stand: Februar 2000:

Ze względu na różnorodne oddziaływania nie można nie zauważyć, że płyta betonowa jak każda duża powierzchnia budowlana nie pozostanie trwale bez rys. Nie da się skutecznie ustalić naprężeń. Występowanie rys może mieć różne przyczyny, wynikające po części z obciążeń, na które nie mamy wpływu. Rysy przypominające sieć to rysy o niewielkiej głębokości, powierzchniowe, których nie da się uniknąć od strony technicznej. Jednak nie są one brakiem w rozumieniu VOB/B.

W większości płyt betonowych pęknięcia nie mają wpływu na użytkowanie i wbrew pozorom, gdybyśmy pozwolili płytom zarysować się dowolnie – bez nacinania przeciwskurczowego – lepiej i trwalej mogłyby one funkcjonować.

Sam materiał wybrałby miejsca, w których by się zarysował.

Rys. 1a Nacięcia – tzw. karo – wokół słupa

Rys. 1b Sposób wykonania cięcia w tzw. karo

W praktyce dużo uwagi poświęca się na przeciwdziałanie pęknięciom i ich usunięciu – głównie ze względów estetycznych, a przecież znane każdemu z nas są posadzki z lat 70. popękane a nadal użytkowane.

Pęknięcia po prostu należy naprawiać tak, aby nie następowały dalsze wykruszenia i utrata równości nawierzchni.

Istotniejsze wydaje się utrzymanie właściwej nawierzchni posadzki, czyli niepylącej, bez porów i ubytków oraz otrzymanie i utrzymanie równości posadzki.

Jest to ważne zarówno w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, jak i budownictwie użyteczności publicznej, a także niezwykle istotne w zewnętrznych płytach betonowych, takich jak place manewrowe, chodniki betonowe.

Dążenie inwestorów i użytkowników do uniknięcia rys i pęknięć płyt betonowych zwykle ma podłoże jedynie estetyczne, nie wiąże się z mechaniką ani użytecznością posadzek betonowych. Są jednak sposoby pomagające zanalizować i uniknąć powstawania pęknięć w posadzce.  

Fot. 3 Nacięcie w świeżej posadzce

Fot. 4 Dylatacje okrągłe zamiast tzw. nacięć karo

Główne przyczyny spękań posadzek

- Skurcz – zapobieganie niekontrolowanym pęknięciom

Skurcz betonu narasta od kilku godzin od wykonania betonu do kilkunastu miesięcy.

Płyta betonowa, jako konstrukcja cienka w stosunku do swojej rozpiętości, podlega dużym naprężeniom skurczowym wywołanym zaczynem i ze względu na  warunki otoczenia – osuszenie i jednocześnie opory tarcia – przekracza dopuszczalne naprężenia rozciągające. Naszą rolą jest przewidzieć, gdzie należy naciąć, aby wymusić pęknięcie betonu.

Znane są różne sposoby wymuszenia zarysowania w przewidywanym miejscu:

- zatopienie materiału, takiego jak szkło, korek itp., w płycie betonowej (materiał o niskiej przyczepności betonu i znikomym pęcznieniu od wody);

- ustawienie stożka twardego materiału od dołu płyty, na podłożu;

- wykonanie nacięcia posadzki piłą z tarczą diamentową– najbardziej obecnie rozpowszechniony sposób.

W celu zminimalizowania pęknięcia od skurczu betonu koniecznie należy podjąć różne działania:

- wykonać nacinanie dylatacji na głębokość od 1/3 do 1/4 grubości płyt w rozstawie np. 6 x 6 m (zalecana 30-krotność grubości płyty);

- przyjąć właściwy czas nacięcia, najczęściej 12–36 godzin od wykonania płyty betonowej, choć z powodzeniem stosowane są urządzenia o nazwie Soff cut rozprężające beton po ok. 2–3 godzinach poprzez nacięcie na sucho na mniejszą głębokość;

- przyjąć właściwy plan cięć;

- docinać do ścian i fundamentów (ich naroży) nawet do przecięcia ściany lub fundamentu;

- wykonać dylatacje obwodowych grubości ok. 8–10 mm od wszystkich ścian i słupów i dozbroić naroża nienacinane w dwusiecznej kąta.

Warto tu wspomnieć o tzw. nacięciach karo, które wydają się nieskuteczne z przyczyn objaśnionych na rys. 1 – okrągłą piłą nie jest możliwe skuteczne docięcie dylatacji na właściwą głębokość (fot. 4).

Rys. 2 Sposób wykonania dylatacji w miejscu zmiany sztywności podłoża

Rys. 3 Przekładka dystansowa na fundamencie

Inne możliwe działania:

- dozbrojenie nienacinanych naroży;

- zastosowanie odpowiedniego poślizgu przez stosowanie folii PE – poślizgowych (fot. 6);

- właściwe zaprojektowanie mieszanki betonowej – w posadzkach przemysłowych najlepiej stosować cement CEM II BS i kruszywo 0–32 mm;

- pielęgnacja betonu poprzez przekrywanie folią lub fizeliną;

Oddzielnym zagadnieniem jest wydłużenie odległości dylatacji (tzw. posadzki beznacięciowe), w tym celu niezbędne jest zastosowanie dodatkowego zbrojenia rozproszonego lub zbrojenia tradycyjnego w celu przejęcia naprężeń skurczowych w posadzkach o rozstawie dylatacji nawet do odległości 48 m na 48 m (największa, jaką wykonywaliśmy, była płyta posadzkowa o grubości 20 cm i rozpiętości 60 x 50 m) – fot. 9.

Fot. 5 Zniszczenie krawędzi dylatacji z powodu curlingu

Fot. 6 Dozbrojenie posadzki przy narożach i kanałach

Osiadanie podłoża – zapobieganie niekontrolowanym pęknięciom

Jedną z głównych przyczyn osiadania podłoża jest niewłaściwie przygotowane podłoże, o nierównych parametrach nośności i zagęszczenia (z akcentem na zmienne parametry).

Dodatkowo trzeba pamiętać, iż konieczne jest:

- w miejscu zmiany sztywności podłoża nacięcie i dyblowanie (rys. 2);

- przy zbyt sztywnym podłożu 20–30 mm styropianu (np. na fundamencie w poziomie podbudowy przy ścianie lub słupie) – rys. 3.

Paczenie się (curling) płyt betonowych – zapobieganie niekontrolowanym pęknięciom

Jednym z niedocenionych i najmniej znanych problemów płyt posadzkowych jest problem podwijania się krawędzi mogący wystąpić w okresie od kilkunastu godzin do dwóch lat od wykonania.

Uniesione krawędzie i naroża są przyczyną powstawania tzw. klawiszowania i kołysania się płyt betonowych mogących w efekcie prowadzić do pęknięć i odkruszeń, a nawet całkowitego zniszczenia płyt (Uszkodzenia betonowych nawierzchni na przykładzie płyt lotniskowych, dr inż. Arkadiusz Kwiecień – „Inżynier Budownictwa” nr 1/2010).

Paczeniu się płyt można przeciwdziałać poprzez: 

- dyblowanie wszystkich wolnych krawędzi płyt (dylatacji pełnych);

- zmniejszenie skurczu – które skorelowane jest z paczeniem się płyt;

- projektowanie posadzek o odpowiedniej sztywności – dla posadzek przemysłowych minimalnie 18 cm;

- właściwe zaprojektowanie układu dylatacji – dostosowanie do planu użytkowania posadzki.

Fot. 7 Pielęgnacja posadzki fizeliną z folią PE, widok po trzech tygodniach

Fot. 8 Pęknięcie od nacięć pętli indukcyjnej

- Ruchy termiczne płyt

Problem zazwyczaj przeceniany, który rzadko jest spotykany w posadzkach i płytach betonowych wewnątrz budynków. Zapobieganie to:

- stosowanie dylatacji termicznych w odległości maksimum 25 m przy różnicy temperatur większej niż 30OC – np. powierzchnie zewnętrzne;

- dozbrojenie i dylatacje ze względu na obciążenie termiczne od pieców, powietrza technologicznego itp.

- Spękania fazy plastycznej

Równoległe, relatywnie krótkie, o głębokości 2,5–7,5 cm, powstają do jednego dnia od wykonania. Zapobieganie im to wibrowanie i właściwa pielęgnacja betonu, niedopuszczenie do przewiewów, ingerencji wody, nasłonecznienia.

- Spękania powierzchniowe – crazing

Na powierzchni płyty betonowej, szczególnie utwardzanej na bazie kwarcu na spoiwie cementowym (tzw. posypek mineralnych), występuje zjawisko spękań w kształcie plastrów miodu o wielkości od 20 do 70 mm. Jest ono spowodowane skurczem górnej warstwy materiału płyty. Widoczne staje się najczęściej po pewnym czasie użytkowania po myciu, zabrudzenia rys sprawiają, że staje się widoczne na stałe. 

Zapobieganie polega na:

- niedopuszczeniu do przeciągów osuszających wierzchnią warstwę betonu;

- pielęgnacji od trzeciej godziny od wykonania (lub jak najwcześniej po nacięciu dylatacji) w okresie 7–14 dni wodą, najlepiej o podwyższonej temperaturze (zalecane +10OC);

- zminimalizowaniu „bleedingu”, czyli wyrzucaniu wody na powierzchnię betonu, oraz nieobrabianiu powierzchni przed zakończeniem procesu;

- zmniejszeniu opadu stożka betonu, zmniejszeniu ilości wody w betonie – niskie w/c.

Zob. też Spękania włosowate posadzek przemysłowych, T. Chibowski – „Materiały Budowlane” nr 9/2008).

Fot. 9 Posadzka beznacięciowa

Inne przyczyny spękania posadzek:

- Zanieczyszczenie betonu (np. drewno, glina)

- Odwzorowanie dylatacji podłoża betonowego (dawne kanały itp.)

- Przekroczone dopuszczalne obciążenia występujące na posadzce

- Pęknięcia wzdłuż dylatacji roboczych z powodu ich niewłaściwego wykonania

- Pęknięcia mogą być wynikiem prac prowadzonych wokół budynku, np. wibracji  walcem, wykonywania wykopów w sąsiedztwie

- Zdarzają się pęknięcia posadzki od nacięć pod pętle indukcyjne.

Lista przyczyn, które powodują pęknięcia, nie została tu wyczerpana. Wobec tak delikatnej struktury każde działanie zewnętrzne stwarza zagrożenie przerwania ciągłości posadzki.

We wszystkich działaniach przygotowawczych i wykonawczych jak również w trakcie eksploatacji należy pamiętać, iż wykorzystujemy do intensywnego użytkowania materiał niezwykle mocny, trwały i naturalny mający jednak złożoną strukturę i nader wrażliwą naturę.

Niski koszt wytworzenia w porównaniu do materiałów powłokowych, takich jak płytki lub żywica, musi wpłynąć na obniżenie wymagań, a przede wszystkim na zrozumienie złożonego problemu specyficznego charakteru materiału, jakim jest beton.

mgr inż. Tomasz Chibowski

FIBRE System Sp. z o.o.

Source: http://ainurgate.strefa.pl/beton+b20+czas+wiB1zania+B3aw+fundamentowych.html

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed