вугілля для кальяну купити

Вугілля для кальяну купити

Увага!

Матеріали даного сайту містять інформацію доступну тільки особам досягли повноліття. Якщо Вам вже виповнилося 18 років - натисніть «Вхід», в іншому випадку покиньте, будь ласка, сайт.

ВИБЕРІТЬ СВОЮ ВАЛЮТУ ТА РЕГІОН:

Source: http://embery.com.ua/uk/accessories/charcoalДивитися відео про вугілля для кальяну купити

Как разжечь уголь для кальяна

купити вугілля для кальяну

Правильно вибране вугілля для кальяну - гарантія якісного куріння

Справжні майстри та поціновувачі кальяну розуміють важливість вибору вугілля! Природно, вкладаючи глибокий зміст і символізм в процедуру підготовки - вони вибирають деревне вугілля для кальяну. Чим відрізняється деревне вугілля? Справа в тому, що тільки він створює неповторний аромат, дозволяє розкрити смак тютюну абсолютно з іншого боку! А справжні віртуози, правильно комбінуючи тютюн і вугілля - домагаються запаморочливого смакового дуету, який не може залишити байдужим навіть скептичних налаштованих особистостей! Єдиним недоліків є той факт, що безпосередньо перед подачею, таке вугілля необхідно розігріти, але сьогодні існує такий корисний девайс, як запальничка.

Кокосове вугілля для динамічних і зайнятих людей!

Кокосовий вугілля досить швидко нагрівається

Source: http://embargo.ua/ua/category/ugol/Картинки про вугілля для кальяну купити з Google, BingВугілля
Ідентифікація
Колір Чорний
Форма залягання Вугільний пласт
Питома вага 0,92–1,7 г/см³

Вугі́лля, Викопне вугілля

Вступ[ред. • ред. код]

Вугілля є одним із найважливіших видів паливно-енергетичної сировини. Частка вугілля у світовому енергетичному балансі складає близько 25 %. Запаси вугілля, які економічно доцільно розробляти, досить великі (вони в багато разів перевищують запаси нафти і газу), і в майбутньому вугілля може відіграти головну роль у вирішенні проблеми задоволення зростаючої потреби в енергії.

Вугілля використовують для багатьох цілей, зокрема для виробни-цтва металургійного коксу, хімічних продуктів, електроенергії, електродної продукції, карбіду, при агломерації залізних руд і для інших технічних і технологічних потреб. Основні споживачі вугілля – теплові електростанції (42 %), чорна металургія (20 %), котельні й комунально-побутове господарство (16 %) та інші (заводи напівкоксування, установки з виробництва електродних наповнювачів, адсорбентів, термографіту, сульфовугілля та ін.).

Зольність вугілля для коксування не повинна перевищувати 8–10 %. Збільшення зольності коксу на 1 % спричиняє його перевитрати на виплавку чавуну в доменній печі на 2,5 % і зниження продуктивності печі на 4 %. В енергетичному вугіллі підвищена зольність призводить до зниження теплоти згоряння. Вугілля, яке використовують для виробництва синтетичного бензину, повинно мати зольність не більше 5–6 % при вологості 2 %; для виготовлення електродів необхідне вугілля із зольністю не більше 2–3 %. Підвищення зольності вугілля на 1 % знижує його ціну на 2,5 %.

Для задоволення потреб економіки Україна щорічно використовує близько 100 млн т вугілля, з яких майже 80 млн т видобувається вітчизняними підприємствами Донецького, Дніпровського і Львівсько-Волинського вугільних басейнів.

Зі зростанням видобутку безперервно збільшується абсолютна ма-са вугілля, що направляється на збагачення, сортування і брикетування. Ріст обсягу збагачуваного вугілля обумовлюється вимогами підвищення їхньої якості, що визначає економічну ефективність використання вугілля. Крім того, внаслідок погіршення гірничо-геологічних умов видобутку вугілля, широкої механізації виробництва та інших причин його якісна характеристика за зольністю, гранулометричним складом, вологістю і вмістом сірки погіршується.

Характеристика вугілля[ред. • ред. код]

Фізичні властивості[ред. • ред. код]

Під фізичними властивостями твердих тіл розуміється їх специфічна поведінка при впливі певних сил і полів. Існує три основних способи впливу на тверді тіла, відповідні трьом основним видам енергії: механічний, термічний і електромагнітний. Відповідно виділяють три основних групи фізичних властивостей.

До термічних відносять властивості, які виявляються у вугіллі під впливом теплових полів, а до електромагнітних — властивості, які виявляються при впливі на вугілля електричних, магнітних полів і електромагнітних коливань.

До електромагнітних властивостей умовно можна віднести радіаційні, котрі проявляються при впливі на вугілля потоків мікрочастинок або електромагнітних хвиль значної жорсткості (рентгенівські, гамма-промені).

Фізико-механічні властивості[ред. • ред. код]

Основні фізико-механічні властивості вугілля:

 • а) пружність — здатність відновлювати свої первинні розміри після зняття навантаження;
 • б) пластичність — здатність зберігати деформацію аж до межі текучості після зняття навантаження;
 • в) твердість — здатність чинити опір пружним і пластичним деформаціям при місцевій силовій дії на поверхню тіла;
 • г) міцність — здатність чинити опір руйнуванню під дією напружень;
 • д) крихкість — здатність руйнуватися без помітного поглинання енергії;
 • е) дробимість — властивість, що визначається сукупністю твердості, в'язкості і тріщинуватості;
 • ж) тривкість — умовне поняття, яке символізує сукупність механічних властивостей і виявляється в різних технологічних процесах при видобутку і переробці вугілля.

Хімічні властивості[ред. • ред. код]

Вугілля, нагріте до високих температур без доступу повітря, розкладається з утворенням рідких і газоподібних продуктів (в основному вуглеводнів), які називаються леткими речовинами. Твердий продукт, що виникає в результаті термічного розкладу вугілля, називається коксовим залишком або корольком. Вміст і склад летких речовин залежать від термічної дії (температури і тривалості нагріву). Вихід летких речовин залежить від стадії метаморфізму. В багатьох класифікаціях вихід летких речовин використовується як параметр, що характеризує стадію метаморфізму і промислову марку вугілля.

Текстура вугілля[ред. • ред. код]

Просторове розташування компонентів вугілля незалежно від їхньої величини, форми й речовинного складу. Найбільш характерною для вугілля є шарувата та масивна текстури. Рідше зустрічається однорідна, зерниста та листувата. Текстура вугілля обумовлена умовами накопичення органічної речовини та наступними метаморфічними процесами.

Утворення вугілля[ред. • ред. код]

торф

Класифікація вугілля[ред. • ред. код]

Антрацит

Кам'яне вугілля

Вміст вуглецю в кам'яному вугіллі, залежно від його сорту, становить від 75% до 95%. Містить до 12% вологи (3-4% внутрішньої), тому має вищу теплоту згоряння порівняно з бурим вугіллям. Містить до 32% летких речовин, завдяки чому непогано спалахує. Утворюється з бурого вугілля на глибинах бл. 3 кілометрів.

Буре вугілля

 • до бурого при середньому показнику відбиття вітриніту Ro менше 0,60% і вищій теплоті згоряння в перерахунку на вологий беззольний стан (Qsaf) менше 24 МДж/кг;
 • до кам'яного вугілля — при середній величині Ro 0,40-2,59%, Qsaf 24 МДж/кг і більше і виході летких речовин в перерахунку на сухий беззольний стан (Vdaf) 8% і більше;
 • до антрацитів — при середній величині Ro від 2,20% і більше і Vdaf менше за 8%.

Передбачене визначення наступних генетичних параметрів вугілля:

 • міри їх метаморфізму (встановлюється за Ro),
 • особливості петрографічного складу — мінімальний сумарний вміст фюзенізованих опіснюючих компонентів — ОК, %;
 • максимальна вологоємність на беззольний стан Wafmax % — для бурого вугілля,
  вихід летких речовин Vdaf, % — для кам'яного вугілля,
  Vvdaf, см³/г — для антрацитів;
 • вихід смол напівкоксування Тskdaf для бурого вугілля,
  спікливість за товщиною пластичного шару «Y», мм, і індексу Рога RI для кам'яного вугілля,
  анізотропія відбиття витриніту AR, % для антрацитів.

Таблиця  — Види викопного вугілля

Вид вугілля Середній показник відбиття вітриніту R0,% Теплота згоряння на вологий беззольний стан Qsds, МДж/кг Вихід летких речовин на сухий беззольний стан Vdaf, %
Буре вугілля Менше 0,60 Менше 24 -
Кам'яне вугілля Від 0,40 до 2,59 24 і більше 9 і більше
Антрацит 2,40 і більше - менше 9

Таблиця – Класифікація вугілля України (ДСТУ 3472-96)

Марка вугілля Позначення
марки
Класифікаційні показники
Середній показник відбитгя вітриніту, R0, % Вихід летких
речовин Vdaf, %
Товщина
пластичного
шару Y, мм
Індекс Рога RI, відн. од Теплота згоряння Qdafs,
МДж/кг*
Буре Б <0,4 Від 50 до 70 - - <24*
Довгополуменеве Д Від 0,4 до 0,6
(включно)
35-50 <6 - -
Довгополуменеве
газове
ДГ 0,50-0,80 35-48 Від 6 до 9
(включно)
- -
Газове Г 0,50-1,0 33-46 10-16** - -
Жирне Ж 0,85-1,20 28-36 17-38 - -
Коксівне К 1,21-1,60 18-28 13-28 - -
Піснувато-спікливе ПС 1,30-1,90 14-22 6-12 Від 13 до 50 (включно) -
Пісне П 1,60-2,59 8-18*** <6 >13 Від 35,2 до 36,5 (включно)
Антрацит А 2,60-5,60 <8 - - <35,2

Див.

Маркування вугілля[ред. • ред. код]

Промислові класифікації викопного вугілля відображають практику їх використання, що склалася. В Україні основа традиційної промислової класифікації викопного вугілля — їх марочна приналежність. Марка вугілля — умовна назва різновидів вугілля, близьких за генетичними ознаками і основними енергетичними і технологічними властивостями.

БА

За сукупністю генетичних параметрів вугілля кодується семизначним кодовим числом. Відповідно до генетичних параметрів визначаються технологічна марка, група і підгрупа вугілля.

ДДГГГЖОГЖЖКЖККОКСНКСОСПСССП

Зарубіжні класифікації[ред. • ред. код]

У класифікації Грюнера, поширеній в зарубіжних європейських країнах, прийняті такі основні параметри:

 • елементний склад,
 • вихід і властивості нелеткого залишку.

У США викопне вугілля поділене на 4 класи:

 • лігніти,
 • суббітумінозне вугілля,
 • бітумінозне вугілля,
 • антрацити.

Доведені запаси вугілля[ред. • ред. код]

Доведені запаси вугілля на 2006 рік в млн тонн [1]
Країна Кам'яне вугілля Буре вугілля Всього %
США 111338 135305 246643 27,1
Росія 49088 107922 157010 17,3
Китай 62200 52300 114500 12,6
Індія 90085 2360 92445 10,2
Австралія 38600 39900 78500 8,6
Південна Африка 48750 0 48750 5,4
Україна 16274 17879 34153 3,8
Казахстан 28151 3128 31279 3,4
Польща 14000 0 14000 1,5
Бразилія 0 10113 10113 1,1
Німеччина 183 6556 6739 0,7
Колумбія 6230 381 6611 0,7
Канада 3471 3107 6578 0,7
Чехія 2094 3458 5552 0,6
Індонезія 740 4228 4968 0,5
Туреччина 278 3908 4186 0,5
Мадагаскар 198 3159 3357 0,4
Пакистан 0 3050 3050 0,3
Болгарія 4 2183 2187 0,2
Таїланд 0 1354 1354 0,1
Північна Корея 300 300 600 0,1
Нова Зеландія 33 538 571 0,1
Іспанія 200 330 530 0,1
Зімбабве 502 0 502 0,1
Румунія 22 472 494 0,1
Венесуела 479 0 479 0,1
Всього 478771 430293 909064 100,0

Вугільна промисловість[ред. • ред. код]

Видобуток вугілля[ред. • ред. код]

Видобуток вугілля в Україні, млн т[2]
Рік 1976 2000
На-гора 218 81.3
 • Відкритий видобуток
 • Підземний видобуток
 • Супутні копалини

Споживання вугілля[ред. • ред. код]

Паливо
Фізичні основи

Сонце · Сонячна радіація
Фотосинтез · Рослини · Біомаса
Гуміфікація · Скам'яніння
Горіння

Викопне паливо

Вугілля · Горючі сланці · Гідрат метану · Нафта · Природний газ · Торф

Природне невикопне паливо

Водорості · Деревина · Рослинні і тваринні жири та олії · Трава

Штучне паливо

Біопаливо · ВВВС · Генераторні гази · Кокс · Моторні палива

Концепції

Енергетична біосировина

 • п
 • о
 • р
 • Питома вага марок вугілля становить (%):

  • буре (Б) — 6,6;
  • довгополуменеве (Д) — 22,4;
  • газове (Г) — 36,1;
  • газово-жирне (ГЖ) — 4,1%;
  • жирне (Ж) — 4,7%;
  • коксівне (К) — 3,1%;
  • опіснене спікливе (ОС) — 3,3%;
  • пісне (П) — 8,4;
  • антрацити (А) — 11,3%.

  Видобуток вугілля відповідно досягне 4300, 2013, 122, 607, 1285, імпорт 630, 352, 290, 36, 19, експорт 637, 308, 5, 33, 270 млн т відповідно. Імпорт в Західну Європу зросте з 150 до 290 млн т. На виробництво енергії в країнах ЄС витрачається 60% вугілля, у світі — 45%. Найбільшими вугледобувними країнами в цей період будуть: Австралія, Індія, Китай, Польща, ПАР, Росія, США, Україна. Вони будуть давати близько 85% кам'яного вугілля. Частка ЄС зменшиться з 52% (1990) до 46% (2010).

  Споживання вугілля, млн т
  Регіон 2001 2005 Зміна
  США 1060 1567 +47,8%
  Західна Європа 574 463 −19,3%
  Японія 166 202 +21,7%
  Країни колишнього СРСР 446 436 −2,2%
  Китай 1383 2757 +99,3%
  Індія 360 611 +69,7%
  Решта світу 1274 3518 +20,7%
  Загалом 5263 7574 +43,9%

  Технологічні процеси переробки вугілля[ред. • ред. код]

  Вплив на довкілля і здоров'я людей[ред. • ред. код]

  Див. також[ред. • ред. код]

 • Антрацит
 • Буре вугілля
 • Вугільна промисловість
 • Вугільний
 • Вуглеутворення
 • Енергетика
 • Кам'яне вугілля
 • Ресурси і запаси вугілля
 • Порушеність будови вугілля
 • Технічний аналіз вугілля
 • Список країн за виробництвом вугілля
 • Вугільна шихта для коксування
 • Деревне вугілля
 • Коксівне вугілля
 • Структура викопного вугілля
 • Некласифіковане вугілля
 • Рядове вугілля
 • Промисловість
 • Солоне вугілля
 • Сапропеліт
 • Літогенетичний тип вугілля
 • Петрографічний тип вугілля
 • Класифікація вугілля
 • Історія відкриття і перші копальні вугілля на Донбасі
 • Фізичні властивості вугілля
 • Фізико-механічні властивості вугілля
 • Масляна агломерація вугілля
 • Механохімічна активація вугілля
 • Вугілля-Mining
 • Вуглезбагачення (галузь промисловості)
 • Збагачення вугілля (технологія, сукупність процесів)
 • Тематичні сайти[ред. • ред. код]

  • Вугілля України

  Виноски[ред. • ред. код]

  Література[ред. • ред. код]

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  • В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Основи хімії і фізики горючих копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. — с. 640. ISBN 978-966-317-024-4
  • Смирнов В. О., Сергєєв П. В., Білецький В. С. Технологія збагачення вугілля. Навчальний посібник. — Донецьк: Східний видавничий дім, — 2011. — 476 с.
  • Мішель Нейхейс. Чи може вугілля бути екологічно чистим? // National Geographic. — 2014. — Т. 144, № № 4 (13). — С. 31—43.

  Source: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F  Leave a Replay

  Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed